top of page
DSC_0994.JPG

เขตพื้นที่ 

ปฏิบัติธรรม

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • YouTube

โปรดช่วยรักษาความสะอาดภายและปิดเครืองใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

อาคารพระสัทธรรมเทพสิทธาจารย์รังสฤษฎ์

อาคาร 5 ชั้น ชั้นที่ 1 รองรับได้ 250 คน มีห้องน้ำด้านข้าง ชั้นที่ 4 เป็นศาลาปฏิบัติธรรมพื้นไม้ จุคนได้ 250 คน มีห้องน้ำด้านข้าง เปิดระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 21.30 น. มีพัดลมให้บริการ บางครั้งชั้น 1 จะมีกิจกรรม ผู้ปฏิบัติธรรมยังสามารถใช้ชั้น 4 ได้

ชั้น 2, 3, 5 เป็นโซนที่พักพระสงฆ์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

อาคารพระสัทธรรม
Meditation hall
meditation
Cave-like meditation hall

ธรรมศาลาโรจตระการอนุสรณ์

อาคาร 2 ชั้น จุคนได้ 100 คน ชั้นที่ 1 อนุญาตให้ปฏิบัติธรรมได้ 24 ชั่วโมง 

ชั้นที่ 2 เป็นที่พักส่วนตัวสำหรับพระสงฆ์เท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า

Dhammasala
Red carpet

มหาศาลาหทัยนเรศว์ร

เป็นศาลาใหญ่จุคนได้ถึง 1,000 คน อนุญาตให้ปฏิบัติธรรมได้  เวลา 04.30 น. เป็นสถานที่ทำวัตรเช้า และเวลา 18.30 น. เทำวัตรเย็น นอกเหนือจากสองช่วงเวลานี้สามารถเข้าไปปฏิบัติธรรมได้ มหาศาลาเปิดทุกวันระหว่างเวลา 4.30 น. ถึง 19.30 น

Mahasala red carpet
International vipassana meditation

ห้องปฏิบัติธรรม และสาธิต

ลักษณะห้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกระจกรอบด้าน  จุคนได้ 30 คน เปิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใช้ทุกวันระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. เจ้าหน้าที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.30 น. ของทุกวัน

AC meditation room
ศาลาร้อยปีหลวงปู่ทองสิริมังคโล

ศาลา 100 ปี พระพรหมมงคล

ตั้งอยู่ตรงข้ามกุฏิหทัยนเรศว์ร  เปิดให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใช้ทุกวัน ติดกับที่พักชาย รองรับคนได้: 100 คน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีห้องสุขาในบริเวณใกล้เคียง มีไฟให้บริการในตอนกลางคืน

พระพรหมมงคง 100ปี

ลานพระธาตุเจดีย์

โบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะในช่วงกลางวัน (ไม่เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิในช่วงกลางวัน) เวลาเปิดทำการ: 05:00 น. ถึง 18:00 น. คุณสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ระหว่างเวลา 18:30 น. ถึง 21:50 น.

bottom of page