top of page
IMG_0094.JPG
  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
  • YouTube

ภัตตศาลา

บริการอาหารวันละสองมื้อ
อาหารเช้า เวลา 06.00 น. อาหารกลางวัน เวลา 11.00 น.

ทางสำนักจัดอาหารให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรม 2 มื้อ มื้อเช้า และ  กลางวัน อาหารมีสองประเภท 1 มีเนื้อสัตว์ และมังสวิรัติ  กับข้าว 2 อย่าง และผลไม้ มื้ออาหารเช้ามักเป็นอาหารจานเดียว เช่นโจ๊ก ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว และผลไม้ เจ้าหน้าที่จะจัดเตียมอาหารให้ท่านตักเองตามความพอดี

เข้าแถวตักอาหารเป็นระเบียบ

อุปกรณ์ทานอาหาร

คุณจะได้รับภาชนะใส่อาหาร ช้อน และส้อมในวันแรกเพื่อใช้จนถึงวันกลับ โปรดทำความสะอาดเพื่อส่งคืนภาชนะใส่อาหารในวันกลับที่เจ้าหน้าที่หอฉัน คุณอาจนำทัปเปอร์แวร์หรือกล่องใส่อาหารส่วนตัวมาใช้เองเพื่อเก็บอาหารของคุณเองได้

ภาชนะถาดหลุม

พื้นที่ทานอาหาร

โต๊ะฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติจะแยกเป็นโซน ๆ ภายในหอฉัน คุณสามารถนั่งรับประทานอาหารในหอฉันตามโซนพื้นที่  ที่กำหนด หรือในห้องพักของคุณ

หอฉันวัดพระธาตุศรีจอมทอง

กฎของโรงอาหาร

1. ถอดหมวกและลดเสื้อฮู้ดลง 

2. ล้างมือก่อนตักอาหาร

3. ห้ามพูดขณะตักอาหาร

4. รอบสุดท้ายสำหรับมื้อเช้าคือ 06.40 น. และรอบสุดท้ายสำหรับมื้อกลางวันคือ 11.30 น.

5. รับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลา 07.40 น. (อาหารเช้า) และภายในเวลา 12.20 น. (มื้อกลางวัน)

6. ท่องบทพิจารณาก่อนรับประทานอาหารทึกครั้ง

7. ห้ามให้อาหารสัตว์ ทิ้งของเหลือในถังขยะหรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อสุขอนามัยที่ดี

สถานที่ล้างจาน

ตั้งอยู่ด้านหลังหอฉัน มีถังขยะสำหรับทิ้งของเหลือ ที่ล้างจานเยื้องกับหอฉัน

​บทพิจารณาอาหาร

ปฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ;
เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ฉันบิณฑบาต;

เนวะทะวายะ;
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน;

นะ มะทายะ;
ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย;

นะ มัณฑะนายะ;
ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ;

นะ วิภูสะนายะ;
ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง;

ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา;
แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้;

ยาปะนายะ;
เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ

วิหิงสุปะระติยา;
เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย;

พรัหมะจะริยานุคคะหายะ;
เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์;

อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ;
ด้วยการทำอย่างนี้ เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว;

นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ;
และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น.

ยาตรา จะเม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ.
อนึ่ง ความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตตภาพ นี้ด้วย ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย จักมีแก่เรา ดังนี้.

สัพพีติโย วิวัชชันตุ        

ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป

สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต  

โรคทั้งปวงของท่าน จงหาย

ภะวัตวันตะราโย                    

อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

สุขี ทีฆายุโก                        

ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน

ภะวะอะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พะละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

00020718.jpg
bottom of page