top of page
1-ป้ายนำ-รุ่น-5-copy.jpg

สำนักวิปัสสนากรรมฐานเปิดคอร์สปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ รุ่นที่ 5

เริ่ม วันที่ 27 กรกฎาคม 2567

เปิดคอร์สปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์และผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรแล้วมาร่วมปฏิบัติทวนญาณ รับจำนวนจำกัด 60 คน

คอร์สปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ รุ่นที่ 5 คอร์สปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์  สำหรับผู้มีเวลาน้อย และไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อน

ผู้เข้าปฏิบัติธรรมจะได้เรียนรู้การปฏิบัติเบื้องต้นโดยมีผู้ช่วยพระวิปัสสนาจาย์สอนตั้งแต่ วิธีการกราบสติปัฐาน เดินจงกลม และกำหนดการนั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติรวมร่วมกับผู้อื่น และมีพระวิปัสสนาจารย์ สอนการปฏิบัติและสอบอารมณ์

ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00  น. เริ่ม วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้เข้าปฏิบัติธรรม ใช่ชุดขาว และสมาทานศีล 8 (1. ห้ามฆ่าสัตว์ 2. ห้ามลักขโมย 3. ห้ามประพฤติผิดพรหมจรรย์​ 4. ห้ามพูดโกหก ไม่พูดหยาบคาย ส่อเสียด เพ้อเจ้อ 5. ห้ามดื่มกินสุราของมึนเมา 6.ห้ามกินในยามวิกาล (หลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่)  7. ห้ามฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม 8. ห้ามนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี) ตลอดเวลา ปฏิบัติ (13.00 - 17.00)

ติดต่อสอบถาม - ลงทะเบียน อาคารพระสัทธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระศรีศิลปาจารย์ 095 414 5445

ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ รุ่นที่ 5

รับจำนวนจำกัด 60 คน

สถานที่ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ อาคารพระสัทธรรม สำนักวิปัสสนาวัดพระธาตุศรีจอมทอง

อาคารพระสัทธรรม
meditation
LINE_ALBUM_ปิดโครงการ ลากรรมฐาน​ 2082566_๒๓๐๘๒๐_18.jpg
bottom of page