วัดพระธาตุศรีจอมทอง   วรวิหาร

Wat Phra That Si Chom Thong

ติดต่อวัด

 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 157 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง
  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160                                                   

สำคัญ

 • สำนักงานวิปัสสนากรรมฐาน
  เบอร์โทร : +66 5334 2184 ต่อ 11 ฝ่ายชาย - ต่อ 12 ฝ่ายหญิง

 • ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง (อาคารพระสัทธรรม)
  เบอร์โทร : +66 53341 725

 • ตารางคอร์ด คณะเข้าปฏิบัติธรรม

ช่องทางการสือสาร

 • ติดต่อเรา

 • Google ไอคอนสถานสังคม
 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • การเดินทาง

Dietzenbacher Staße 6
Dreieich 63303 

Phone: +49 6103 833253

watthai.goetzenhain@yahoo.de

ดูแลโดย

พระครูภาวนาพุทธิวิเทศ

Wat Buddha Piyawararam

Germany

Hauptstraße.24
Wassenach 56653

Phone: +49 2636 941438

Fax (49) 02636 969676

ดูแลโดย

พระมหาอนุชาติ อนุยุตฺโต ป.ธ.๙

พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์ 

Wat buddha vipassana

Germany

Hauptstr. 18 03185
Heinersbrück 

Tel: 0049 (0)35601-803804dhammanikhom@gmail.com

ดูแลโดย

Venerable Bhikkhuni  
Silavaddhani

Dhammanikhom Vipassana

Germany

Allgramsdorf 8, 84056
Rottenburg an der Laabe 

Tel: 08785 - 969 877 
Fax: 08785 - 969 728

ดูแลโดย

Phra Ajarn Ofer Thiracitto

Edward Kooij

Dhammacari Vipassana

Germany

Camino 10 de Novembre,
Provincia de Buenos Aires

Tel: +54 9 11 5420-9511
eduardo@vipassanabuenosaires.com

ดูแลโดย

 Eduardo Torres Astigueta.

Vipassana Buenos Aires

Buenos Aires ARGENTINA

46 Tyrrel Avenue
Toronto M6G 2G2

Tel: +1 416-846-2416

Fax:

ดูแลโดย

Miriam Young

Alex Young

Buddha vipassana

Toronto CANADA

Na Kazance 636/3, 171 00
Praha-Troja

Tel: +420 722 008 067

Fax:

ดูแลโดย

Jonathan Preboy

Anna Scharfenberg

Tisarana Vipassananusorn

CZECH