ข่าวพระพรหมมงคล 

60630229_2681416228552707_68752862719382

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธาน ยกยอดฉัตร จุดเทียนชัย และบรรจุพระธาตุ ในพระธาตุเจดีย์วชิรมงคลเจดีย์ศรีโกศัย วัดแม่ยางตาล ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในการนี้ได้รับความอุปถัมภ์การสร้างโดย พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.๕ และคณะศรัทธา วัดแม่ยางตาล

60324807_2674492039245126_12032259740537

ยกพระประธาน อุโบสถ์วัดวังดิน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ ยกพระประธานขึ้นประดิษฐสถานไว้ในอุโบสถ์วัดวังดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

60241242_2667630159931314_24382210652818

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระมงคลสิริ (หลวงอินคำ อินฺทวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยสถาน (พุทธเจดีย์ ๙ ยอด) เวลา ๑๔.๐๐ น. เมตตาให้โอวาทธรรมกรรมฐาน แนะแนววิธีการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฐานสี่ ในพิธีขึ้นขันกรรมฐานผู้เข้าปฏิบัติธรรมวัดไชยสถาน ถวายเป็นอาจาริยบูชา พระมงคลสิริ

59429305_2648873621806968_12512162163374

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เข้าร่วม ประธานฝ่ายฆราวาสนำโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วม

58079781_2629383877089276_76960032188195

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

​สักการะ กู่อัฐิพ และสรีระร่าง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เดินทางสักการะและสรงน้ำกู่อัฐิ พระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ ซึ่งพระอุปัชฌาย์ ในพระเดชพระคุณหลวงปู่เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้ากราบสักการะ พระครูมงคลยติคุณ (ครูบาดวงดี ยติโก) เนื่องในวันปี๋ใหม่ ณ วัดบ้านฟ่อน

56454597_2609034305790900_36380772337650

วันนี้ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

สมโภชน้ำอภิเษก

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญใบพลู ๗ ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู ๗ ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พร้อมพระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง ๓ ขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คณโท

56201075_2603211113039886_66674359939828

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

ยกยอดฉัตร วัดศรีชมพู

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธานยกยอดฉัตร และบรรจุพระธาตุ ณ วัดศรีชมพู อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

55892489_2595762383784759_22690608019165

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ปอยหลวงวิหาร วัดป่าจี้ แม่แตง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคล) เป็นประธาน จุดเทียนชัย และอธิฐานจิต ในพิธีสมโภชน์วิหาร วัดโพธาราม (ป่าจี้) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

56178645_2595081633852834_39126076907396

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จุดเทียนชัย วัดข่วงเปาใต้

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคล) เป็นประธานสงฆ์ บรรจุพระพุทธรูปและจุดเทียนชัย ในพิธีสมโภชน์พระธาตุเจดีย์วัดข่วงเปาใต้ (จำลองพระธาตุเจดีย์จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ)

55736458_2594975710530093_30246839159493

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

พระมหาธาตุดอยอินทนนท์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เป็นประธานสงฆ์ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

55853663_2582654601762204_13053857139691

วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

บุญทักษิณานุปทาน  

ตึกสงฆ์ รพ.สวนดอก

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุปถัมภ์ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และรับมอบเครื่องกรองอากาศเพื่อใช้ในตึกสงฆ์อาพาธ

60648581_2677698232257840_51184420671518

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ตรวจเยียมสำนักปฏิบัติธรรมวัดนายาง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงให

60261107_2671359479558382_79754871217061

ยกพระประธาน อุโบสถ์วัดเหล่าเป้า

​วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ ยกพระประธานขึ้นประดิษฐสถานไว้ในอุโบสถ์วัดเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

60225535_2665896856771311_50983960331472

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานมุทิตาจิตแด่ผู้สำเสร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ (ซ้อมรับปริญญาบัตรเสมือนจริง) ประจำปี ๒๕๖๒

58374543_2638384286189235_72216962793765

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว บ.แควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ พระพุทธบาทหัวยหินดำ บ.ห้วยน้ำดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

57360381_2628251293869201_53224881551342

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

สามีจิกรรม คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ (วันปี๋ใหม่เมือง)

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบสามีจิกรรมพระมหาเถระ เนีองในวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

57012661_2607722355922095_68553141886805

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

เมตตาให้การอุปสมบท

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้แก่กุลบุตรผู้มาขอบวช โดยมี พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พพระอมรเวที (อ๊อด ชยาภินนฺโท ป.ธ.๘) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พัทธสีมา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

56165101_598591187274151_179735114086665

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธานกอบพิธีตอกไม้มหามงคลสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาค ๓ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

56196566_2202532089837834_28109444475571

วันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

วันสถาปนาวัดร่ำเปิง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคล) เป็นประธานจุดเทียนชัย เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋น) ในพิธีสมโภชน์วันสถาปนาวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ครบรอบ ๕๒๗ ปี

55620984_2595051243855873_16938519595654

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ยกฉัตร พระธาตุม่อนจอมแก้ว

พระเดชพระคุณพระพรมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานยกยอดฉัตร และบรรจุพระพุทธรูป ณ พระธาตุม่อนจอมแก้ว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

54728352_2586889771338687_58334055590170

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และคณะศิษยานุศิษย์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี และตั้งทุนพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง) จำนวนเงิน ๑,๒๔๑,๐๐๐.บาท ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

55508134_2579758155385182_63941357659656

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลเมตตาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน นิยมไพรรวมใจประชา ณ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยอาคารเรียนหลังใหม่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดโดยสร้างตามแบบอาคารเดิมเพื่อเป็นที่ระลึกถึงถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ ๙

61188786_2677584982269165_49239827885557

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้โอวาทธรรมกรรมฐาน แนะแนววิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในในสติปัฐาน ๔ ในพิธีขึ้นกรรมฐาน พระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๑๓ รูป ณ สถานธรรมปลีกวิเวก สาขาวัดกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

60340738_2671348056226191_30280306618406

ถวายหอระฆัง วัดเด่นสารภี

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ ถวายหอระฆัง วัดเด่นสารภี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างถวายโดย คุณโสภณ - คุณธนิดา ประยุทธพงษ์

60349221_2656929577668039_34346966080154

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้โอวาทธรรมพระกรรมฐาน และแนะแนววิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคม

58381456_2636922203002110_48968589877497

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

คารวะครูบาอาจารย์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปสักการะเจดีย์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดสิริมังคลาจารย์ ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และสักการะรูปเหมือน พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะเจดีย์ และกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะสรีระร่าง ครูบาอภิชัย ขาวปี (เนื่องในวันปี๋ใหม่ สงกรานต์) ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะสรีระร่าง พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

57485807_2621979347829729_78395936306112

วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

สระเกล้าดำหัวหลวงปู่

คณะสงฆ์ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์อำเภอจอมทอง อำเภอใกล้เคียงจากทั่วทุกที่ เข้าประกอบสามีจิกรรมและกราบขอพรพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เนื่องในวาระประเพณีปีใหม่เมือง อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ของเมืองเชียงใหม่

56321774_2603233326370998_81836343107507

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

จุดเทียนชัย วัดมหาวัน

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธานจุดเทียนชัย และเททองหล่อ พระรอด วัดมหาวัน จ.ลำพูน

56556976_2600074706686860_59546179112963

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

วันกตัญญู วัดบ้านปง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ร่วมทำบุญ วันกตัญญู ๑๑๓ ปี พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (หลวงปู่ครูบาน้อย ชยวังโส) ณ วัดบ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

56209460_2593428164018181_84812110554296

วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์คำหลวงสกลนคร

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง)เมตตาไปเยี่ยมคณะศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรม(คณะแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา คณะศรัทธา)ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์คำหลวงสกลนครอ.ส่องดาว จ.สกลนครทั้งนี้ได้รับการถวายการต้อนรับจากคณะแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งอยู่ในการดูแลของคุณแม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ กับทั้งได้ร่วมถวายทานเพื่อบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวด้วยจึงอนุโมทนาในการปฏิสันถารอย่างดียิ่ง และให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการนี้

56419472_2595046733856324_72975215518705

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เปิดป้ายอาคาร รร.ศรีจอมทอง

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานเปิดป้าย อาคาร ๙๖ ปี ศรีจอมทอง โรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

54415994_2585698438124487_84667868372627

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

วัดพุทธโธภาวนา 

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง)ไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์ วัดพุทธโธภาวนา (สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา) กับทั้งถวายทานสมทบทุนร่วมสร้างอุโบสถ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงประกาศให้คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมอนุโมทนา ในการได้ถวายทานในครั้งนี้