ข่าวพระพรหมมงคล 

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธาน ยกยอดฉัตร จุดเทียนชัย และบรรจุพระธาตุ ในพระธาตุเจดีย์วชิรมงคลเจดีย์ศรีโกศัย วัดแม่ยางตาล ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในการนี้ได้รับความอุปถัมภ์การสร้างโดย พล.ต.ต. ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.๕ และคณะศรัทธา วัดแม่ยางตาล

ยกพระประธาน อุโบสถ์วัดวังดิน

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ ยกพระประธานขึ้นประดิษฐสถานไว้ในอุโบสถ์วัดวังดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระมงคลสิริ (หลวงอินคำ อินฺทวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยสถาน (พุทธเจดีย์ ๙ ยอด) เวลา ๑๔.๐๐ น. เมตตาให้โอวาทธรรมกรรมฐาน แนะแนววิธีการปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฐานสี่ ในพิธีขึ้นขันกรรมฐานผู้เข้าปฏิบัติธรรมวัดไชยสถาน ถวายเป็นอาจาริยบูชา พระมงคลสิริ

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เข้าร่วม ประธานฝ่ายฆราวาสนำโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมด้วยประชาชนในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วม

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

​สักการะ กู่อัฐิพ และสรีระร่าง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เดินทางสักการะและสรงน้ำกู่อัฐิ พระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ ซึ่งพระอุปัชฌาย์ ในพระเดชพระคุณหลวงปู่เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้ากราบสักการะ พระครูมงคลยติคุณ (ครูบาดวงดี ยติโก) เนื่องในวันปี๋ใหม่ ณ วัดบ้านฟ่อน

วันนี้ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

สมโภชน้ำอภิเษก

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญใบพลู ๗ ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู ๗ ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระเถราจารย์ดับเทียนชัย พร้อมพระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง ๓ ขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คณโท

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

ยกยอดฉัตร วัดศรีชมพู

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธานยกยอดฉัตร และบรรจุพระธาตุ ณ วัดศรีชมพู อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ปอยหลวงวิหาร วัดป่าจี้ แม่แตง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคล) เป็นประธาน จุดเทียนชัย และอธิฐานจิต ในพิธีสมโภชน์วิหาร วัดโพธาราม (ป่าจี้) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จุดเทียนชัย วัดข่วงเปาใต้

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคล) เป็นประธานสงฆ์ บรรจุพระพุทธรูปและจุดเทียนชัย ในพิธีสมโภชน์พระธาตุเจดีย์วัดข่วงเปาใต้ (จำลองพระธาตุเจดีย์จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ)

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

พระมหาธาตุดอยอินทนนท์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เป็นประธานสงฆ์ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

บุญทักษิณานุปทาน  

ตึกสงฆ์ รพ.สวนดอก

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุปถัมภ์ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และรับมอบเครื่องกรองอากาศเพื่อใช้ในตึกสงฆ์อาพาธ

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ตรวจเยียมสำนักปฏิบัติธรรมวัดนายาง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงให

ยกพระประธาน อุโบสถ์วัดเหล่าเป้า

​วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ ยกพระประธานขึ้นประดิษฐสถานไว้ในอุโบสถ์วัดเหล่าเป้า อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานมุทิตาจิตแด่ผู้สำเสร็จการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณ (ซ้อมรับปริญญาบัตรเสมือนจริง) ประจำปี ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว บ.แควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ พระพุทธบาทหัวยหินดำ บ.ห้วยน้ำดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒

สามีจิกรรม คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ (วันปี๋ใหม่เมือง)

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบสามีจิกรรมพระมหาเถระ เนีองในวันปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

เมตตาให้การอุปสมบท

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้แก่กุลบุตรผู้มาขอบวช โดยมี พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พพระอมรเวที (อ๊อด ชยาภินนฺโท ป.ธ.๘) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พัทธสีมา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธานกอบพิธีตอกไม้มหามงคลสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภาค ๓ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

วันสถาปนาวัดร่ำเปิง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคล) เป็นประธานจุดเทียนชัย เจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋น) ในพิธีสมโภชน์วันสถาปนาวัดร่ำเปิง (ตโปธาราม) ครบรอบ ๕๒๗ ปี

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ยกฉัตร พระธาตุม่อนจอมแก้ว

พระเดชพระคุณพระพรมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานยกยอดฉัตร และบรรจุพระพุทธรูป ณ พระธาตุม่อนจอมแก้ว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และคณะศิษยานุศิษย์ มอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี และตั้งทุนพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง) จำนวนเงิน ๑,๒๔๑,๐๐๐.บาท ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลเมตตาเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน นิยมไพรรวมใจประชา ณ โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่โดยอาคารเรียนหลังใหม่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุดโดยสร้างตามแบบอาคารเดิมเพื่อเป็นที่ระลึกถึงถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ ๙

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้โอวาทธรรมกรรมฐาน แนะแนววิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในในสติปัฐาน ๔ ในพิธีขึ้นกรรมฐาน พระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๑๑๓ รูป ณ สถานธรรมปลีกวิเวก สาขาวัดกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ถวายหอระฆัง วัดเด่นสารภี

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานนำคณะศิษยานุศิษย์ ถวายหอระฆัง วัดเด่นสารภี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างถวายโดย คุณโสภณ - คุณธนิดา ประยุทธพงษ์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาให้โอวาทธรรมพระกรรมฐาน และแนะแนววิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน ๔ ผู้เข้าปฏิบัติธรรมโรงเรียนฮอดพิทยาคม

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

คารวะครูบาอาจารย์

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปสักการะเจดีย์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดสิริมังคลาจารย์ ต.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และสักการะรูปเหมือน พระสุพรหมยานเถร (ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก) ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะเจดีย์ และกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะสรีระร่าง ครูบาอภิชัย ขาวปี (เนื่องในวันปี๋ใหม่ สงกรานต์) ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ไปสักการะสรีระร่าง พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงปู่ นำคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

วันนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

สระเกล้าดำหัวหลวงปู่

คณะสงฆ์ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์อำเภอจอมทอง อำเภอใกล้เคียงจากทั่วทุกที่ เข้าประกอบสามีจิกรรมและกราบขอพรพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เนื่องในวาระประเพณีปีใหม่เมือง อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ของเมืองเชียงใหม่

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

จุดเทียนชัย วัดมหาวัน

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมฺงคโล) เป็นประธานจุดเทียนชัย และเททองหล่อ พระรอด วัดมหาวัน จ.ลำพูน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

วันกตัญญู วัดบ้านปง

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ร่วมทำบุญ วันกตัญญู ๑๑๓ ปี พระครูชัยวงศ์วิวัฒน์ (หลวงปู่ครูบาน้อย ชยวังโส) ณ วัดบ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์คำหลวงสกลนคร

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง)เมตตาไปเยี่ยมคณะศิษย์ผู้ปฏิบัติธรรม(คณะแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา คณะศรัทธา)ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์คำหลวงสกลนครอ.ส่องดาว จ.สกลนครทั้งนี้ได้รับการถวายการต้อนรับจากคณะแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งอยู่ในการดูแลของคุณแม่ชีอมรี ศรีดารักษ์ กับทั้งได้ร่วมถวายทานเพื่อบำรุงสำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวด้วยจึงอนุโมทนาในการปฏิสันถารอย่างดียิ่ง และให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการนี้

วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เปิดป้ายอาคาร รร.ศรีจอมทอง

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เมตตาเป็นประธานเปิดป้าย อาคาร ๙๖ ปี ศรีจอมทอง โรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

วัดพุทธโธภาวนา 

พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง)ไปเยี่ยมให้กำลังใจคณะสงฆ์ วัดพุทธโธภาวนา (สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา) กับทั้งถวายทานสมทบทุนร่วมสร้างอุโบสถ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท จึงประกาศให้คณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมอนุโมทนา ในการได้ถวายทานในครั้งนี้